کد خبر : 155581

اداره کل راه آهن جنوب در جشنواره رویدادهای گردشگری خوزستان که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد غرفه برپا کرد.

به گزارش پایگاه خبری خوز ۲۴ از اهواز این غرفه به همت کارشناسان این اداره کل به منظور معرفی فعالیت های این دستگاه در حوزه گردشگری به مردم برپا شد.

اداره کل راه آهن جنوب نقش بسیار مهمی در جایه جایی گردشگران و مسافران و تهسیل تردد گردشگران دارد.

خوزستان به عنوان یکی از استان ها ی تاریخی و گردشگری همواره میزبان مسافران زیادی از نقاط مختلف کشور و دنیا است و خط راه آهن منطقه خوزستان نقش بی بدیلی در تسهیل انتقال مسافران دارد.

تلاش شد تا در غرفه راه آهن جنوب خدماتی که از سوی این دستگاه برای جا یه جایی مسافران ارائه می شود و نقش آن در حوزه گردشگری معرفی شود.