مسئول بسیج رسانه خوزستان:

اردوهای راویان پیشرفت زمینه ساز امیدآفرینی در سطح جامعه است/برنامه‌ریزی جهت برگزاری ١۵ اردوی صنعتی و کشاورزی در سال جاری  

مسئول بسیج رسانه خوزستان گفت: راویان پیشرفت به دنبال نهادینه کردن دستاوردهای صنعت نفت و پتروشیمی‌ها و امیدآفرینی در سطح جامعه است.