کد خبر : 126931

یادداشت به قلم،: سجاد بهمئی رئیس بسیج رسانه استان خوزستان

خوز۲۴:

 انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگترین انقلاب اجتماعی قرن دارای دستاوردهای بزرگ مادی و معنوی می باشد و قابل مقایسه با تمام انقلاب های دنیا هست. یکی از دستاوردهای مهم انقلاب در حوزه رسانه و مطبوعات می باشد که قابل مقایسه با دوران سیاه پهلوی می باشد. اکثریت رسانه‌های

به گزارش پایگاه خبری هنر قلم، انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگترین انقلاب اجتماعی قرن دارای دستاوردهای بزرگ مادی و معنوی می باشد و قابل مقایسه با تمام انقلاب های دنیا هست.

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب در حوزه رسانه و مطبوعات می باشد که قابل مقایسه با دوران سیاه پهلوی می باشد.

اکثریت رسانه‌های ضدانقلاب، بر مواردی همچون آزادی بیان در دوران شاهنشاهی، عدم وجود فقر و عزت و احترام ایران در زمان محمدرضا پهلوی تاکید دارند و در مقابل به موضوعاتی، چون ناکارآمدی مسئولان نظام جمهوری اسلامی، عدم وجود آزادی بیان و یا به عدم پیشرفت ایران پس از انقلاب می‌پردازند،به همین دلیل بر آن هستیم تا با مقایسه مطبوعات و رسانه های دوره پهلوی و دستاورد های انقلاب اسلامی در حوزه رسانه و مطبوعات بپردازیم،مطبوعات در دوره پهلوی اول به عنوان ابزار تبلیغاتی دستگاه حکومتی با هدف باز تولید مشروعیت و حقانیت برای سلسله پهلوی و ترویج اندیشه ایرانشهری و ترویج گرایشات ناسیونالیستی و باستانگرایی می پرداختند ، تمام نشریات و مطبوعات در عصر پهلوی توسط نخبگان وابسته به دربار پهلوی اداره می شد و هیچگونه آزادی بیانی در عصر پهلوی وجود نداشت و این دوران یک دوران سیاه و معروف به دوران خفقان و دهان دوزی رضاخان معروف بود.

به طور کلی رسانه ها پهلوی دورویکرد اصلی باستانگرایی و ترویج تمدن غربی را ترویج می کردند.

که خود یک پارادوکس سنت و مدرنیته را ایجاد می کرد و این شیوه عملکرد مطبوعات تماما در اختیار دربار بود و هیچ آزادی وجود نداشت.

در دوره پهلوی دوم نیز وضعیت مطبوعات و رسانه ها بسیار وخیم بود به طوری که استناد به برخی منابع تنها ۳ روزنامه حق فعالیت داشتند و این رسانه ها هم وابسته به دولت و دربار بودند و هیچگونه آزادی بیانی وجود نداشته است.

لازم به ذکر می باشد که در دوران پهلوی همین سه رسانه هم در تهران متمرکز بودند و در مناطق دیگر کشور و افراد و گروه ها هیچگونه رسانه ای نداشتند.و مردم تمام اخبار خود را از رسانه ای دریافت می کردند که به طور مطلق تحت نفوذ و سلطه دربار بود و این باعث می شد که هیچگونه آزادی بیان و انتقادی در سطح جامعه وجود نداشته باشد.

 

اما با پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهداف انقلاب اسلامی باز آفرینی نقش رسانه در بین مردم بود و اینکه رسانه ها جزئی از جامعه و مردم شوند .امروز در دوران انقلاب اسلامی آزادی بیان از مهمترین دستاوردهای انقلاب است به طوریکه هر مذهب و دین و گروه و قشر خاص دارای رسانه هستند و هر رسانه تاثیر بسیار زیادی بر افکار عمومی و مخاطبین خود دارد.

 

به برکت انقلاب اسلامی وضعیت رسانه های کشور از لحاظ کمی و کیفی با رشد چشمگیری مواجه شده است به طوریکه در حال حاضر بیش از ۱۳ هزار رسانه مکتوب و برخط با گرایشات و ذائقه های سیاسی و فرهنگی فعالیت دارند.

افزایس تبدیل تعداد انگشت شمار روزنامه ها قبل از انقلاب که صددرصد در اختیار دربار بودند و آزادی بیان هم نداشتند، به ۳۳۳ روزنامه با سائق مختلف در جمهوری اسلامی تبدیل گردید.
دستاورد دیگر انقلاب در حوزه رسانه فعالیت بیش از ۴۷۰۰ رسانه پایگاه خبری شهرستانی و استانی و ۴۷۳ رسانه محلی است که در دوران پهلوی هیچگونه رسانه شهرستانی و محلی وجود نداشت و تنها رسانه های موجود و وابسته به دربار در تهران بودند.

قبل از انقلاب اسلامی هیچگونه تاثیرگذاری بین المللی در حوزه رسانه نداشتیم و امروز رسانه هایی مانتد پرس تی وی و خبرگزاری العالم را داریم که نفوذ منطقه ای و بین المللی بسیاری دارند.

در بحث ورود زنان به حوزه رسانه قبل از انقلاب هیچگونه رسانه ای به نام زنان و جود نداشت به طوری که حتی حق ورود به حوزه رسانه را نداشتند اما به برکت پیروزی انقلاب اسلامی در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ رسانه با مدیر مسئولی بانوان مدیریت می شود که این خود نشان از یک جهش استثنائی و رشد نجومی از حضور زنان در حوزه رسانه است.

 

به طور خلاصه می توان گفت دستاورد های رسانه پس از انقلاب اسلامی در حوزه مکتوبات و برخط دستاورد های بسیار عظیمی می باشد که می توان با استفاده از همین ظرفیت ها در جنگ رسانه ای که امروز رسانه های معاند با هدف تطهیر رژیم شاه و ارائه تصویر کارآمد از این رژیم و زیر سوال بردن دستاورد های انقلاب اسلامی به راه انداختند با انجام جهاد تبیین و جهاد روایت بتوانیم در مقابل رسانه های بیگانه و معاند ایستادگی و در جنگ روانی و رسانه ای و شناختی دشمن پیروز شویم.

امروز دشمن با فشار حدکثری در جنگ ترکیبی با دوجبهه تحریم و تحریف به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی ودستاورد های انقلاب اسلامی می باشد که نیاز است با استفاده از ظرفیت رسانه های انقلابی به مقابله و خنثی سازی این نقشه شوم دشمن در جهت ثبات و کارآمدی نظام در عرصه های مختلف و در جهت رفع چالش های زندگی روزمره مردم تصویری واقعی از ناکارآمدی و ماهیت فاسد و استبدادی و وابسته رژیم شاه ارائه شود و در مقابل دستاورد های انقلاب اسلامی در این رسانه ها بازخوانی شود.

در پایان نیاز است با جهاد تبیین یک روایت و تحلیل درست از وضعیت بد کشور در زمان رژیم پهلوی و ارائه روایت واقعی و درست از دستاوردهای انقلاب و نظام داشته باشیم تا بتوانیم با روایتگری و تبیین دقیق وقایع برای جامعه و مخاطبین خصوصا نسل جوان ضمن درک تفاوت ها به یک قضاوت منصفانه و مبتنی برواقعیت برسند. که این بزرگترین رسالت رسانه های انقلاب می باشد.

روایت دستاورد های انقلاب اسلامی.