وی درخصوص لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت :لیست این شورا که متشکل از چندین کاندیدا مجلس بوده است که متاسفانه بر خلاف اینکه مقرر شده بود تا زمان اعلام لیست اصلی منتخبین ائتلاف نباید هیچگونه تبلیغات انتخاباتی توسط کاندیدا انجام شود
امامتاسفانه هیچ کدام از کاندیدا ها به این وعده عمل نکرده وهر کدام تبلیغات خود را انجام دادند که این خود نشان پایبند نبودن کاندیداهابر وعده های خود می باشد گرچه تعلل وعدم تصمیم به موقع شوراباعث شدکه خیلیهاخودشان را از لیست خارج کنند .

سید تاج الدین طباطبائی علت عدم انجام تبلیغات خود را اخلاقمداری در ائتلاف انقلابیون برشمرد وگفت : در مسیر انتخابات تصمیم به یک فرهنگ سازی وسنت حسنه گرفتم تا علاوه بر جلوگیری از ریخت و پاش هاوهزینه های بالای انتخابات که خودشاهدهستید، به نیروهای ارزشی و انقلابی بخصوص لباس روحانیت نیز خدشه ای وارد نشود.
می خواهم سنتی را پایه گذاری کنم تا هزینه ها و حجم تبلیغاتی که امروز در شهر می بینید و مصداق بارز اسراف است، به سوی تامین منافع مردمی هدایت شود.وشهرراآلوده وکثیف نکنم وپاکبانان عزیزرا به زحمت نیندازم درحالی که
با بسیاری از این هزینه ها می توان جوانان را به خانه بخت فرستاد و یا چند سرپرست خانواده را از زندان آزاد کرد. اما متاسفانه اخلاق در این خصوص رعایت نمی شود.انشالله این سنت وروش دربحث انتخابات نهادینه شودوراه های تبلیغ راقانونمندکنندکه ازاین همه هزینه هاپیشگیری شود

حجت السلام و المسلمین سید تاج الدین طباطبائی در خصوص شفاف سازی اموال خود گفت: پس از ۳۴ سال مستاجری حدود ۸ سال پیش خانه ای در ملی راه خریدم که البته با کمک همسرم بود. ماشین ندارم اما از خودروی پسرم استفاده می کنم که یک خودروی تیبا مدل ۹۰ است.
هیچ خانه دیگری نه خودم و نه فرزندانم در دیگر نقاط کشور ندارند و هیچ چیزی برای پنهان کردن در زندگی ام نیست.

طباطبائی به وعده های کاندیدها اشاره کرد وگفت : آنقدر وعده دروغ به مردم داده شده که دیگر هیچ کس وعده کاندیداها را باور نمی کنند.

وی در مورد شرح وظایف نمایندگان افزود: اکنون کار برخی از نمایندگان عزل و نصب افراد در دوائر دولتی شده و ثبات مدیریتی را از خوزستان گرفته اند.
این در حالی است که وطایف نمایندگان قانون گذاری است ونظارت برقانون نه عزل و نصب و…

ننگ بر نماینده ای که برای مقاصد شخصی تلاش می کند نه مردم.

وی در پایان گفت : نماینده ای که مردم پس از انتخابات او را نمی بینند به مردم خیانت کرده است.
نماینده باید بعد از انتخابات برگردد در بین مردم و از مشکلات آنها گره گشایی کند .