کد خبر : 80108

لزوم همکاری شهرداری و اداره میراث فرهنگی/پیشنهاداتی به شهردار محترم کلانشهر اهواز
زیبا راکی / فعال گردشگری

هم افزایی میان شهرداری و میراث فرهنگی ،می تواند دستاورد گرانبهایی برای مردم و شهر داشته باشد که از جمله فواید این هم افزایی حفظ و بقای ابنیه و خانه های تاریخی کلانشهر اهواز است.
اگرچه در ادارات میراث فرهنگی ،حفاظت و مراقبت اولیه بناهای تاریخی توسط یگان حفاظت ؛ انجام میگیرد؛ ولی به جهت وجود بافت تاریخی در محدوده مدیریت شهری و شهرداری ؛ شهرداری را نیز مکلف به قبول مسئولیت هایی می نماید.

شایسته است شهرداری هنگام اعطای مجوز ساخت ؛ به قدمت تاریخی و هویت فرهنگی بناهای تاریخی توجه ویژه داشته باشند و همچنین میتواند با وضع دستورالعمل هایی ساخت و ساز و آپارتمان سازی در مناطق تاریخی را محدود سازد.

شهرداری و میراث فرهنگی مشترکا میتوانند پس از شناسایی و تایید بناهای مورد نظر ؛ صاحبان بناها را از اهمیت تاریخی و ارزش فرهنگی بناها آگاه سازند و جذب سرمایه گزار تا بهره بهرداری مناسب ؛ ترغیب نمایند.
ضمنا با آموزش به شهروندان ؛ احساس مسئولیت حفاظت از ابنیه تاریخی در مردم شهر را بودجود آورده و با تداوم آشناسازی مردم با اهمیت وجود آثار فرهنگی و تاریخی؛ نسبت به نهادینه کردن حفاظت خودجوش مردمی از بناها، موثر باشند و لازم به ذکر است نقش سازمانهای مردم نهاد حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در کمک به شهرداری و آموزش مردمی میتواند موثر واقع شود.
شهرداری اهواز در حوزه گردشگری ، با معرفی شهر و امکانات شهری ،نظافت عمومی شهر و ارتقا زیر ساختهای بهداشتی ، اختصاص اتوبوس ویژه گردشگری و بازدید جهت برگزاری تورهای یکروزه شهری ،ایجاد فضاهای توریستی و ایجاد مسیرهای راحت قابل دسترس ، اطلاع رسانی بموقع و صحیح در مورد امکانات شهری و نصب علایم المان های راهنمایی بر اساس نیاز گردشگران از جمله نصب تابلوهای معرفی مکانهای تاریخی، فرهنگی ،تفریحی و معرفی بازار مراکز خرید سوغات محلی و خلاصه مطلب با تشخیص الویت ها در بحث بهبود خدمات شهری به گردشگری و جذب گردشگر کمک نماید.